Dynamic Media Publisher – PIM i världsklass

Att ha 100% koll på hur företagets produktinformation skapas, lagras, redigeras och publiceras är svårt. Brist på kontroll kan i sin tur leda till svårigheter att hitta information, att information som publiceras på olika kanaler skiljer sig åt eller att information saknas.
Med DMP får företaget kontroll över sin informationslogistik. All produktinformation finns åtkomlig på ett ställe och används för publicering till alla kanaler.

Våra produkter och tjänster


DMP

DMP – Dynamic Media Publisher, ett produkthanteringssystem (PIM-system) för dig som producerar kataloger för webben eller i tryckt format. Förenkla strukturering, inmatning, bearbetning och export.
Läs mer

DMP Workflow är en tilläggsmodul till DMP, för ett strukturerat och rollbaserat arbetsflöde. Enkelt uttryckt: ett webbgränssnitt med att-göra-listor.
Läs mer

DMP InDesign Publisher är DMP:s länk till Adobe InDesign. Genom dess gränssnitt hämtar du in texter och bilder från DMP till mallar i InDesign.
Läs mer

Ibland uppstår kundunika behov i InDesign. Med vår gedigna erfarenhet av skriptutveckling för InDesign kan vi lösa problem och snabba upp manuella processer. Enformigt arbete kan automatiseras – dagars arbete bli minuter.
Läs mer

Vi kan även hjälpa er med rena systemutvecklingsprojekt, där ni behöver ha specialutvecklad funktionalitet.
Med lång erfarenhet i branchen kan du känna dig trygg i att jobba med oss.
Läs mer