DMP InDesign Publisher

Med DMP InDesign Publisher, DMP:s modul för InDesign, slipper du mycket ”klipp och klistrande” mellan produktdokument. Istället importerar du enkelt all information, inklusive bilder, direkt från DMP. Produkterna kan importeras med olika utseenden, t.ex. per produkttyp (eller annan egenskap), vilket minimerar behovet av manuella justeringar efter import.

Bryggan mellan DMP och InDesign

Med hjälp av DMP InDesign Publisher ges du som användare åtkomst till all produktinformation, direkt i InDesign.

Enskilda produkter, uppslag eller hela kataloger importeras och placeras in i dokumentet enligt mallar som är angivna för produkterna. Mallarna definieras direkt i InDesign och skapas av ordinarie DTP-personal.

Efter import av produktinformation går det att manuellt justera layouten i dokumentet. Allt som importeras blir vanliga InDesign-objekt. Om produktinformationen ändras går det att importera om informationen från DMP till de redan importerade produkterna i InDesign-dokumentet. Givetvis behålls eventuella layout-justeringar som gjorts manuellt.

Görs trycksaken på flera språk kan ytterligare språk importeras till samma dokument. Det nya språkets information hamnar på ett eget lager i InDesign och får exakt samma layout som det ursprungliga språket. Bilder som ska vara gemensamma för samtliga språk skickas automatiskt till ett gemensamt grafiklager. På så sätt blir det smidigt att göra trycksaker för flera språk.

InDesign Publisher kan även uppdatera informationen i DMP. Upptäcks till exempel ett stavfel går det att korrigera detta direkt från InDesign. Rättningen överförs med en knapptryckning till DMP, som i sin tur kan uppdatera omkringliggande system såsom företagets webbsida.

Läs även om