DMP Workflow

DMP Workflow är en tilläggsmodul till DMP som ger ett strukturerat arbetsflöde för att förse produkter med information. Med hjälp av DMP Workflow kan ni vara säkra på att alla berörda personer kommer åt ”sin” produktinformation vid rätt tillfälle.

Korrekt information från rätt person i tid

Varje person eller funktion som har till uppgift att hantera information om pro­dukter för att göra dem presenterbara på webbplatser eller i kataloger ges anpassade funktionsfönster via en webbläsare. Det kan gälla copy, språköversättningar av texter, arbetslistor för nyheter m.m. Med hjälp av dessa kvalitetssäkras informationen då DMP håller reda på vilken information som måste finnas, delar ut arbetsuppgifter till de olika funktionerna så att allt sammanställs i tid och möjliggör att information bara behöver finnas på ett ställe.

Användarexempel

Med DMP kan man skapa ett arbetsflöde gällande nya artiklar och katalogproduktioner som ser till att den information som måste appliceras av olika funktioner för att kunna skapa trycksaker och webbplatser såsom inköpare, produktansvariga, copy­writers, språköversättare, fotografer, AD:s, originalare m.fl. ­appliceras i rätt ordning. Projektledare och katalogansvariga kan följa och styra arbetet i realtid om så önskas.

Läs även om