DMP

Med DMP som kataloghanteringssystem förenklas processen att redigera och publicera produktinformation.
DMP kan tillgodogöra sig av data (artiklar, bilder m.m.) från andra system i valfri integreringsgrad, och låter er tillföra ny information på era produkter. Med DMP som källa publicerar ni enkelt produktinformationen till både tryck och webb – snabbare och med högre kvalité.

Vad är DMP?

DMP är bryggan mellan Adobe® InDesign®, webbplatsen, arbetsflödet och affärssystemen, ett stödsystem för att effektivisera hanteringen av marknadsinformation. Eller det vi i dagligt tal benämner informationslogistik.
DMP gör det möjligt att skapa arbetsflöden som säkerställer att rätt information når rätt media i rätt tid, att ge varje delaktig medarbetare information om vad som behöver göras i varje steg i processen och att skapa en arbetsprocess oavsett vilket media infor­mationen skall presenteras i.

Vad DMP gör för dig?

En produkt börjar sitt digitala liv i affärssystemet. Man bestämmer ett artikelnummer och matar in artikelknuten information som artikelbenämning, priser, kvantitet och ka­tegoriseringar med mera. Samtidigt uppstår behov av att beskriva produkten ur ett mark­nadsperspektiv. Man skriver produkttexter, tar fram bildmaterial, översätter texter till andra språk och så vidare. Tre till fyra veckor efter att produkten start­ade sitt digitala liv har företaget en mängd information om produkten på ett flertal ställen och i olika system. Ofta är det också så att samma information återfinns på en mängd ställen, inte minst information som är bunden i dokument.

Med hjälp av DMP finns information om produkten på ett enda ställe. Oberoende hur eller var produktinformationen uppdateras så räcker det för att korrekt information skall nå rätt publikation oavsett om det är en katalog, annons eller webbplats. Antalet korrektur reduceras radikalt. Ofta har man idag ett nollkorrektur, för att förvissa sig om att de artikelnummer och priser man anger stämmer. Med DMP blir istället korrekturläsningen av en katalog det­ samma som registervård. Hittar man ett fel i katalogen så behöver man inte fundera på var det gått galet. Man vet hela tiden exakt var originalinformationen finns och kan gå direkt till källan och uppdatera. Därigenom är man förvissad om att det blir rätt överallt. Eftersom man vet var all information kommer från, vet man direkt i vilket system eller på vilken plats som felet uppstått. Ändras det där så har man rättat överallt.

En annan stor fördel är när det är dags att starta arbetet med nästa katalog. En mängd produkter återanvänds från tidigare produk­tioner, normalt kan man inte lita på att det som skrevs om produkten i förra katalogen stämmer idag. Med DMP är det inte längre något problem. DMP ser till att produkten uppdateras med rätt information varje gång den skall användas. En stor källa till fel och merarbete elimineras.

De som har till uppgift att skapa kataloger, broschyrer och andra trycksaker om företa­gets produkter kan i lugn och ro koncentrera sig på sitt egentliga arbete. Produktinfor­mation och bilder som skall användas för beskrivning levereras in per automatik vilket gör att DTP har kvar att formsätta trycksaken. Ofta tillbringar DTP­-avdelningen omkring 60–70% av sin tid med att hämta produktinformation, kopiera, klistra in, korrekturläsa, skriva om, samla in mer information, be om korrekturläsning från produktansvarig, hämta bilder o s v. Detta arbete behöver sedan upprepas igen varje gång man vill återan­vända produkten i en ny trycksak. Man vågar helt enkelt inte lita på att informationen fortfarande stämmer. DMP säkerställer att det alltid finns att tillgå korrekt information direkt.

Hör av dig

Kontakta oss för att se hur DMP kan underlätta er informationslogistik. Du hittar våra kontaktuppgifter under sidan Kontakt.

Vilka fördelar ger DMP dig?
  • Möjlighet att bland annat hantera fler artiklar, fler språk, fler publikationer, fler varianter.
  • Återanvändning av information i olika publikationer och media reducerar hanteringstiden samtidigt som infor­mationskvaliteten säkerställs.
  • Stöd för att skapa publikationer anpassade för olika målgrupper.
  • Kortare ledtider då respektive roll exakt vet vad som ska produceras och när.
  • Enkel överblick över er produktion med status om t.ex. flaskhalsar i arbetsflödet.
  • Plattformsoberoende, DMP kommunicerar med alla typer av affärssystem och processer, vare sig de baseras på stordator, UNIX, Windows, Apple eller annat.