InDesign-scripts

CopyLayers

Kopiera lager mellan dokument i InDesign
InDesign saknar inbyggt stöd för att kopiera ett lager i ett dokument till ett annat dokument. Det går som mest att markera och kopiera objekten på ett uppslag i taget. Skriptet nedan möjliggör kopiering av samtliga objekt på ett lager i ett dokument till ett lager i ett annat dokument. För att resultatet ska bli bra, se till att destinationsdokumentets storlek och antal sidor är samma som källdokumentets.
Klicka här för att ladda ner skriptet: CopyLayer

In English: Copy Layers between documents in InDesign
InDesign has no built-in support for copying all objects on a layer to a layer in another document, you can only copy the layer objects of one spread at a time to another document. The script below makes it possible to copy all objects from one layer to a layer in another document. Make sure that the destination document is the same size and number of pages as the source, to get a good result.
Click here to download the script: CopyLayer

copylayers

 

Att installera och köra skript i Indesign: Öppna det nedladdade zip-arkivet och kopiera jsx-filen till InDesigns Script-mapp. Script-mappen kan enkelt lokaliseras och öppnas från InDesigns Scripts-palett: Öppna scripts-paletten från menyn ”Window \ Utilities \ Script” och högerklicka på en mapp eller på ett skript som visas i paletten. Välj ”Reveal in Explorer / Finder” i popup-menyn som visas. Kopiera jsx-filen från zip-arkivet till mappen som nu öppnats i Utforskaren eller Finder. Namnet på det nya skriptet visas nu i InDesigns script-palett.

Starta skriptet genom att dubbelklicka på dess namn i scripts paletten (i InDesign – inte i Utforskaren eller Finder).

Installing and running a script: Open the downloaded zip archive and copy the script file to the InDesign Scripts folder. You can easily locate the scripts folder by opening the Scripts palette from the menu: Window \ Utilities \ Script, then right click any fodler or script already in the palette, and select ”Reveal in Explorer / Finder”. Copy the jsx file to the folder that opens up in Explorer or Finder. Now the script name will show up in the scripts palette in InDesign.

To run a script, double click its name in the scripts palette (in Indesign – not in Finder or Explorer).