Övriga tjänster

Ibland finns behov av specialutvecklad programvara. Ett relativt enkelt program kan spara mycket arbete.
Med vår gedigna erfarenhet av programmering kan vi hjälpa er, om ni hör av er till oss med era önskemål.

InDesign-skript

Med hjälp av skript i InDesign kan repetitivt och tidskrävande arbete automatiseras. Det kan till exempel handla om att vissa texter utifrån ett regelverk ska ges ett speciellt utseende (regelstyrda formateringar) eller validering / uppdatering av priser från en fristående prisfil. För formgivare och typsättare kan ett skript t.ex. leta upp ”horungar” (ensamrader i manuskript där man vill undvika problemen som följer med ”håll ihop”) eller andra problem, som du definierar – vi kan i praktiken förenkla vilket strukturerat arbete som helst, som går att göra ”för hand”.

Code Combinations har gedigna kunskaper i InDesign och automatisering genom skript. Vi kan ge tips kring XML-import och upplägg av tecken- och styckeformat. Vi har även jobbat med automatisering av t.ex. Adobe InDesign Server, FrameMaker, Illustrator och Photoshop.

Kontakta oss och beskriv vad ni vill förenkla eller förbättra i ert arbete med InDesign.

Här publicerar vi generella skript för InDesign, för kostnadsfri nedladdning: http://www.combinations.se/indesign-scripts

Förlag och formgivning böcker

Code Combinations kan ta sig an layoutjobb för böcker (även för privatpersoner) och agera som förlag. För information och förfrågningar, kontakta Andreas Jansson: andreas.jansson[snabel-a]combinations.se

Bokexempel:
Michel Gislesson (en släktbok i två tjocka volymer). Länk.
Gretlanda och Hjelmstedts (en släkt- och bygdebok). Länk.

Därtill har formgivning och färdigställande av PDF:er för tryck och e-böcker gjorts för ytterligare tre romaner och en självbiografi [2023]. Andreas Jansson har i dessa fall bollat utformningen (bokens storlek, typsnittsval, omslag etc.) med författarna och även tagit hand om viss korrekturläsning, åtgärdat strukturella textfel (genomgående fel såsom placering av citat-tecken, kommatecken eller andra bekymmer). Provtryck har beställts, tills att författaren blivit nöjd. Hittills har OnDemand-tryckerierna BoD och PublIt anlitats för egenutgivning med bästa ekonomi för små upplagor och styckvisa beställningar. Om författaren (privatperson, förening eller företag) önskar ta hem en större upplaga (minst 200 exemplar) görs en prisjämförelse med traditionella tryckerier.

Författaren väljer själv hur den vill gå vidare. Här en av romanerna, som författaren valt att sälja även i bokhandeln: Länk.

Systemutveckling

Program som är anpassade efter företags arbetssätt och behov, gör att användarna kan arbeta effektivare och ger företaget en fördel gentemot dess konkurrenter.
Code Combinations har lång erfarenhet av systemutveckling och hjälper gärna till då behoven inte täcks av standardsystemen.

Jag har nu kört igenom prisscriptet på vår nya katalog och det funkar kanon!