Övriga tjänster

Ibland finns behov av specialutvecklad programvara. Ett relativt enkelt program kan spara mycket arbete.
Med vår gedigna erfarenhet av programmering kan vi hjälpa er, om ni hör av er till oss med era önskemål.

InDesign-skript

Med hjälp av specialutvecklade skript i InDesign kan repetitivt och tidskrävande arbete automatiseras. Det kan till exempel handla om att vissa texter utifrån ett regelverk ska ges ett speciellt utseende (regelstyrda formateringar) eller validering / uppdatering av priser från en fristående prisfil – i praktiken allt strukturerat arbete som går att göra ”för hand”.

Code Combinations har gedigna kunskaper i InDesign och automatisering genom skript. Vi har även jobbat med automatisering av t.ex. InDesign Server, FrameMaker och Photoshop.

Kontakta oss för en diskussion kring hur InDesign-skript kan förenkla ert arbete.

Här publicerar vi generella skript för InDesign, för kostnadsfri nedladdning: http://www.combinations.se/indesign-scripts

Systemutveckling

Program som är anpassade efter företags arbetssätt och behov, gör att användarna kan arbeta effektivare och ger företaget en fördel gentemot dess konkurrenter.
Code Combinations har lång erfarenhet av systemutveckling och hjälper gärna till då behoven inte täcks av standardsystemen.

Förlag

Code Combinations agerar, i mycket liten skala, även som förlag, för närvarande med en utgiven släktbok i två tjocka volymer. Läs mer om böckerna på bok-shoppen:

Jag har nu kört igenom prisscriptet på vår nya katalog och det funkar kanon!